1/1/12

Recuperació dels cants i goigs de les Gavarres

"De les cançons populars i els goigs que es cantaven fa pocs anys pels masos i pobles de les Gavarres, no se n´ha fet mai cap recull. Hi ha gent que conserva la lletra i la música dels goigs que als anys cinquanta encara interpretaven els joves quan sortien a voltar cantant caramelles. D´altres s´hauran perdut per sempre o potser es poden recuperar amb els escrits que es conserven en algunes cases o a ermites i santuaris. Amb la intenció de preservar aquest patrimoni, la soprano Maite Mer va presentar un projecte de recerca etnomusical que acaba de guanyar el Premi Joan Xirgo que atorga el Consorci de les Gavarres..."
Extret de La Vanguardia Girona, 30/12/2011
Gravat de les Cobles en alabansa de Maria Santíssima de la Esperansa, situada en lo terme de Cruïlles, bisbat de Girona. La Bisbal: Impremta Joves, [s.a.]