16/2/21

La Universitat de Barcelona proposa estudiar 'ELS GOIGS del MEU POBLE', en un programa del Foment de Recerca en els Centres de Secundària...

Els goigs del meu poble: tradició i patrimoni documental

Descripció de la recerca: 

Presentació:
Els goigs són poesies religioses de caire popular en honor d’una advocació determinada, destinats a ser cantats col·lectivament al final de la missa, en la festivitat corresponent. Sovint són d’autors anònims, tot i que també n’hi ha d’escrits i musicats per autors cèlebres. Els goigs es distribueixen impresos, en fulls solts. El seu cant continua viu en moltes localitats catalanes.

Objectius:
-Inventariar els goigs propis d’una localitat catalana

Proposta de sumari:
-Aproximació al coneixement dels goigs
-Identificació dels goigs propis d’una localitat catalana
-Catalogació dels exemplars
-Pervivència del cant dels goigs

Metodologia:
Revisió bibliogràfica, cerca en arxius i biblioteques, entrevistes amb persones grans de la localitat, catalogació dels goigs, enregistrament de cantada de goigs.

Per a més informació http://www.ub.edu/cere/forces/proposta/els-goigs-del-meu-poble-tradici%C3%B3-i-patrimoni-documental  Presentació de sol·licituds: del 22 de febrer al 12 de març de 2021.

8/2/21

Notícies de Goigs que recullen existència de relíquies, al número 4 de la revista RELIQUIAE SANCTORUM IN CATALONIA dirigida per Joan Arimany.

Al número 4 d'aquesta revista que es difon via Internet, ofereix gran varietat de notícies dels nostres goigs vinculats als temes de les relíquies i que, a més a més, les esmenten. Trobem els casos de santa Calamanda, molt extensament els de sant Josep Oriol i de santa Escolàstica a Vic.
La lectura d'aquestes històries literàries, d'altres ressenyes, de tota la publicació i dels números anteriors va per subscrició gratuïta, a l'enllaç:
Subscripció revista (joanarimanyjuventeny.cat) Un tresor la seva consulta i l'antologia d'imatges.

5/2/21

Nous Goigs...a Santa Àgueda, que li canten els seus devots a la capelleta de la Plaça de l'Obra de Sencelles. 1ª edició, febrer 2021. "Els Goigs de Sencelles, 10".

               Gentilesa de Jordi Llabrés i de l'Ajuntament de Sencelles.