21/1/12

Els goigs com a important patrimoni cultural de Collbató

A nivell temàtic, cal fer esment de l’existència d’un importantíssim patrimoni de caràcter...religiós, format, per una banda, per un petit nucli de centres lligats a la pràctica del culte a nivell local, amb les seves esglésies (Sant Corneli, la Salut i Santa Margarida), objectes sagrats (imatges de Sant Corneli i de la Mare de Déu del Roser, etc.) i composicions poètiques (goigs). I, per altra banda, per les ermites (Sant Joan, Sant Onofre, Santa Magdalena, Sant Jaume i Santa Caterina), les capelles (Santa Cova, Sant Miquel i Sant Joan), els conjunts escultòrics (Viacrucis i Rosari Monumental) i les obres més individuals (Sant Crist de la Cova o Sant Francesc d’Assís), que es concentren a l’entorn del Monestir.
Extret del Mapa del Patrimoni Cultural de Collbató: Memòria tècnica. Ajuntament de Collbató, agost del 2011. Barcelona: Diputació de Barcelona: Area de Cultura, 2011, p. 33.
Gravat de la Despedida á la Verge Maria en la cova de Montserrat. Manresa: Imp. y Lit. de Ll. Roca, [s.a.]