10/1/12

Uns goigs a la Mare de Déu de l'Esperança de Narcís Vinyoles

Joan Mahiques Climent publica un article interessant -part de la seva tesi doctoral- sobre, "Lo Credo in Deum aplicat per sos articles a la Mare de Déu d’Esperança y los goigs: un imprès amb obres de Narcís Vinyoles” En Estudis de llengua i literatura catalanes/LXIII: Miscel·lània Albert Hauf, 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011, pàgs. 31-54.

Estampa procedent de Los set goigs de la gloriosíssima Verge Maria d'Esperança. Confraria de Nostra Senyora de Esperança en la iglésia de Sanct Culgat de Barcelona. Barcelona: Hierony Margarit, 1649.