18/6/20

Gogistes Tarragonins en el seu 40 aniversari: Carles Baches president i Manel Callao cronista. Per molts anys amics!

entrevista publicada al Full Dominical del 14 de juny de 2020, p.2.
i un article publicat a la revista  Església de Tarragona  març-abril de 2020, p.6-7.