13/1/12

Josep M. Bosch i Raurell arxiver de goigs a l'Escola Pia

"El pare Josep M. Bosch i Raurell morí després d’una llarga vida dedicada a l’ensenyament. Quan es jubilà el 1986, començà a col·laborar al nostre Arxiu Provincial...Classificà les fotografies dels col·legis: les ordenà en sobres segons temes, festes, etc.: a cada sobre hi posà la inscripció del contingut. Va fer una primera classificació de la col·lecció de goigs i d’estampes escolàpies: després aquests col·leccions s’han ampliat notablement i altres les han classificat novament..."
Publicat a La plega de l'Arxiu de l'11 de gener de 2012.
Gravat extret dels Goigs a llaor de St. Josep de Calassanç que es venera a l'església-santuari de la Verge de la Pietat d'Igualada. Igualada: Bas estamper, 1962