13/4/20

No es cantaran els Goigs dels Ous per la pandèmia a Sant Michel de Llotes, a Cabestany, a Illa i a d’altres llocs de Catalunya Nord.

A Sant Michel de Llotes, a Cabestany, a Illa i a d’altres llocs de Catalunya Nord no es cantaran els Goigs dels Ous per la pandèmia. Cliqueu la imatge per completar la notícia de Llotes.