26/10/13

Sant Narcís a vuit dies vista amb versos dels seus goigs

"Un petit opuscle. La Novena de Sant Narcís. Inclou Vida, Miracles i Goigs. Quan vingueren los francesos / los deixàreu a les fosques,/ en los propis llocs ofesos, castigàreu ab les mosques. L'estampà Agustí Figaró i Oliva, al Carrer Ballesteries. Llegim al pròleg: escrita "en la nostra llengua Catalana (É) perquè tots se n'aprofiten."
Això que avui pot semblar evident, no ho era tant si tenim en compte l'any de la seva publicació: 1716".
Noticia de Joan Carerreres extreta del Diari de Girona del dia 26 d'octubre del 2013