6/10/13

Els goigs del Roser, amb segles d'història, tornen a cantar-se a l'aplec de Sant Julià de Vilamirosa

“L’aplec va consistir en una missa a l 'església de Sant Julià presidida per la imatge de la Mare de Déu del Roser i oficiada per mossèn Pere Soler, rector de Sant Esteve de Granollers. El cant dels tradicionals goigs a la Mare de Déu del Roser va cloure l’acte litúrgic. Després de la cerimònia religiosa, davant mateix de l’edifici, es va instal·lar un refrigeri que va permetre que els assistents fessin tertúlia durant una estona…”
Noticia de Joan Arimany extreta de La Devocioteca del dia 6 d'octubre de 2013