26/7/12

Els Goigs de la Mare de Déu dels Àngels de Miquel Costa i Llobera en una jornada d'homenatge al poeta


Mare de Déu dels Àngels del timpà de l'església de Pollença
«Puix Patrona vós sou de Pollença,
santa Reina dels Àngels del cel,
feis que el poble d’on fóreu defensa
per a sempre vos sia feel.

Si dins les ones lluu la nostra illa
com una bella copeta d’or,
Pollença encara damunt hi brilla
com esmaltada, garrida flor.
Té valls fruiteres, fons abundoses,
té puigs que aixequen el cor a Déu...
I Déu ses obres les més hermoses
les da a Maria com a dot seu!» 
 (COSTA, fragment de la poesia Goigs a la Mare de Déu dels Àngels, 1947: 145)