4/11/11

Sant Alonso Rodríguez, pregau pel català... com diuen els vostres goigs

"El nostre sant segovià, tan aturadet com semblava, va gosar renyar el seu superior pel seu comportament lingüístic (trec l'episodi del volum El català en els rituals de sagraments de la diòcesi de Mallorca, 1516-1847, a cura de Gabriel Seguí). La literatura ha recollit la història, com mostren aquests versos d'uns goigs dedicats al porter de Monti-sion que va escriure Llorenç Moyà i Gilabert de la Portella:

"Ens féreu bon adjutori
en dir a un pare quaresmer,
que tendria purgatori
per predicar en foraster,
sols per vana fantasia
i menyspreu del mallorquí".
Extret de dBalears.cat, del dia 4 de novembre del 2011.
Estampa procedent dels goigs que contenen els versos al·ludits: Goigs a Sant Alonso Rodríquez, patró del Regne de Mallorca. Mallorca: Col·lecció La Sibil·la, 1981. (Col.núm. 41)