31/10/11

els goigs de Sant Martirià cantats des de sempre

"...el senyor Rector guarnit com un Pontífex, amb molts altres capellans ajudant-lo, i amb més escolans que mai, movent-se, maniobrant i evolucionant d’una punta a l’altre de l’altar, ara de cara al poble, beneint-lo, ara d’esquena resant i cantant – al final- els goigs del Sant Patró, mentre tots arrenglerats anàvem a besar les relíquies de Sant Martrià, tancades dins l’arqueta de plata. A darrera, el Cor, l’orgue i les veus potents del poble i la clerecía:
Vos que sou gran valedó....Ó!
Davant de Déu suubirà.......aa aà ¡
Siau nostre protectó...Ó
Glorioós Sant Martiriaà !"
Extret d' "Aquelles festes d'antany" a Xisca de Gardi l'octubre del 2011
Estampa dels Goigs del gloriós Sant Martirià, bisbe i màrtir, patró de Banyoles i sa comarca. El seu cos sant es venera en l'església del Monestir. Banyoles: imp. Mateu, [s.a.]