22/11/11

Joan Roig i Montserrat, ELS GOIGS DE SANTA TECLA, nova publicació

"Aquest recull i estudi dels goigs populars de la Gloriosa Proto-Màrtir Santa Tecla, igual als Apòstols, Patrona de la Ciutat de Tarragona i Advocada d'Agonitzants, ha vist la llum gràfica a la tarragonina Impremta Virgili amb motiu del Congrés Internacional Tecla deixebla de Pau, santa d'Orient i d'Occident, organitzat per l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós que se celebra a Tarragona els dies 27-29 d'octubre de l'any 2011. 19 de setembre 2011. 'Laus Deo' "
Paraules extretes del colofó d'aquesta publicació
Coberta del llibre rebut a la nostra seu d'Amics dels Goigs, de Joan Roig i Montserrat, Els goigs de Santa Tecla: els goigs de la proto-màrtir, titular de la Seu metropolitana i primada de Tarragona, i patrona de la ciutat. Tarragona: Gogistes Tarragonins; imp. Virgili, 2011. (Gogistes Tarragonins núm. 977. Llibre núm. 26)