14/10/11

Goigs mostrats a l'exposició sobre la Concòrdia dels apotecaris de Barcelona del 1511

que des d'ahir pot visitar-se al vestíbul de la Universitat de Barcelona, exposats juntament amb les edicions dels segle XVI de la Concòrdia i altres materials sobre la història de la Farmàcia catalana.
Cobles en alabanza del glorios cavaller, y martyr Sant Sebastià, advocat contra pestilència; que se canten el la sua capella. Barcelona: Estampa de Raymunda Altés, [s.a.]
Goigs del glorios Sant Roch, advocat contra lo contagi y pestilencia, que se venera en la Confraria de la Plassa Nova. Barcelona: Francisco Suriá y Burgada, carrer de la Palla, [s.a.]
Més informació al nostre apunt del dia 4. Cliqueu aquí