9/9/11

Fa 60 anys que Gaziel va escriure els seus Goigs de Sant Feliu de Guíxols

"Agustí Calvet (1887-1964),que va immortalitzar el pseudònim de Gaziel, va fer uns Goigs de Sant Feliu dedicats a l'eufòria del primer turisme:
"Pel Pertús bufava una aura
que ens duia francs com un sol,
corrien marcs per Sant Pol
i esterlines pel Ridaura..."
Ara farà 60 anys que Gaziel, entre el mes d'agost i setembre de 1951, va escriure els seus Goigs de Sant Feliu de Guíxols, amb dedicatòria a Marian Vinyas i que, com tothom sap, són la gènesi del llibre Sant Feliu de la Costa Brava”. El Goigs d'Agustí Calvet es publicaren el 1952"
Notícia del Diari de Girona del dia 8 de setembre de 2011 El text complet d¡aquests goigs aquí.