1/9/11

Davant la gran festa de les marededéus trobades i els seus goigs

"Moltes marededéus han estat trobades per pastors, per un bou o un moltó; bé que també algunes per llauradors, a punta de rella o d'aixada fents els solcs; o per un bosquerol, un carboner o un ermità; d'altres per un corb, una oreneta, un eixam d'abelles (l'Abellera), de formigues alades (Bellmunt)... Fins, la del Bon Succés, per un pobre moro -gairebé assimilat als bous, que n'han trobat gratant la gleva-, com es canta en els "goigs": "Un esclau de Moreria, Verge Maria, us trobà de tap d'un rec"...Moltes festes majors se celebren arreu de Catalunya en aquesta diada o el diumenge següent"
Notícia extreta del blog
Lo carranquer del dia 1 de setembre del 2011.

Imatge que porta el goigs al·ludit o Himne a la Mare de Déu del Bon Succés. Vich: Imp. Anglada, [s.a.]