31/7/11

Festa Major del Terme de Banyoles en honor als sants Abdó i Senén i càntic dels goigs davant les relíquies

"El progra-ma d'activi-tats comen-ça dissabte al migdia, amb el repic de campanes anunciant la festa. A les 8 del vespre, a la parròquia de Santa Maria dels Turers, hi haurà una missa per a tots els difunts de la confraria i devots dels Sants Abdó i Senén. La celebració anirà acompanyada d'orgue, a càrrec del mestre Pere Frigolé i la coral Nova Llavor. Al final es cantaran els Goigs i es veneraran les relíquies dels sants. Seguidament, a 2/4 d'11 de la nit, al Molí del Canyer, es farà una audició completa de sardanes"
Notícia de radiobanyoles.cat. del dia 29 de juliol del 2011.
Estampa extreta dels Goigs en alabansa dels gloriosos martirs Sant Abdon y Sant Sennen, los quals se cantan en la iglesia de Santa Maria delstures de la vila de Banyolas, bisbat de Gerona. Vich: imprenta de Ignasi Valls, 1841.