19/7/11

Els set goigs de Maria, origen dels nostres goigs, pintats al monestir de Pedralbes de Barcelona al segle XIV.

"El monestir de Pedralbes exposa el llarg i exhaustiu procés d'estudi dels murals de la capella de Sant Miquel, obra de Ferrer Bassa... L'abadessa Francesca Saportella tenia bon gust... per encarregar la decoració de la seva cel·la particular al millor artista del moment: Ferrer Bassa... Unes pintures que representessin la passió de Crist, els goigs de la mare de Déu i diverses figures de sants". El Punt diari, del 18 juliol 2011
Estampa que reprodueix una de les pintures de Pedralbes extreta de la nostra edició proppassada dels Goigs a llaor de l'arcàngel Sant Gabriel, patró dels Amics dels Goigs...Barcelona: Amics dels Goigs, 2010