1/12/10

Goigs a llaor de Sant Francesc d'Assís

Amics dels Goigs. Tercera etapa. Núm. 140
A diferència del goig núm. 139 en el present pot llegir-se la partitura
de la música composta pel mestre Rafael Garcia i Villena