23/12/10

Els goigs estan presents a la nadala del 2010 Església, cultura i país de la Fundació Lluís Carulla

Aquesta excel·lent monografia inclou articles magistrals que repassen la història de l'església catalana a través dels segles. Acompanyen els textos il·lustracions que completen els continguts i, entre elles, poden contemplar-se molt oportunament uns Goigs a Sant Jordi del 1680. Joan Bada en tractar els segles XVI a XVIII al·ludeix implícitament els goigs quan parla de la llengua de les seves publicacions, en dir que "Predomina...el català en obres pietoses, comèdies i altres"

Detall del full reproduït dels Goigs en alabansa del gloriós martyr S. Jordi Patró del Principat de Cathalunya. Gerona: Geronim Palol, 1680.