6/12/10

Resonen encara aquells goigs...a Santa Llúcia de Manacor

"Es comptes i ses témpores. Dies curts i freds. Per Santa Llucia, és llarga sa nit i curt es dia, diu l’adagi carregat de raó. I dia tretze de desembre, festa de Santa Llucia an Es Convent, on dins la capella gran, ben endiumenjada, hi resonen els goigs que va refer Mn Bartomeu Barceló Tortella ja fa més d’una trentena d’anys. Arran del seu altar, hi pipelletgen dotzenes de ciris; promeses a la santa advocada de la vista" costumaritradicional.wordpress.com, dia 5 de desembre del 2010
Imatge de l'ermita del Puig de Santa Llúcia a la qual fa referència la notícia