15/9/21

Tomás Carreras i Artau i l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya: GOIGS o una recuperació i descripció de materials gràfics.

Obres del fons de l' arxiu de la Institució Milá y Fontanals de Barcelona. Fons Documental de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.                                      
En aquest enllaç poden trobar-se digitalitzats els documents enunciats = http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/search/archivos.amf.aef/DEFAULT%3A%28francisco%29+OR+FULLTEXT%3A%28francisco%29/2/SORT_CREATOR/DOCSTRCT:GraphicMaterial/;jsessionid=6DA946254C6E99BD403C8C2D860B3B18