13/9/21

Pep Vila, "UNA COL·LECCIÓ DE GOIGS CATALANS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE ROUEN"

...En aquesta ocasió descric una col·lecció manuscrita de goigs catalans que, per la seva naturalesa, no van tenir cabuda en aquell article. Les 21 peces del segleXVIII es troben en el manuscrit antic núm. 86 [914] de la BMR: Chansonspieuses populaires, en catalan, pour diverses églises du Roussillon et la Cerdagne. Al volum 48 del Catalogue général des manuscrits des bibiothèques publiques de France  (1933, pàg. 116) hi ha una breu descripció d’aquesta obra. Els goigs, bastant mal conservats, sobretot pel que fa als marges, es troben copiats en fulls sols de diverses mides dins una carpeta. El recull no duu cap detall d’un possible copista o posseïdor, encara que per les dades que alguns ofereixen podem creure que aquests goigs pertanyien a alguna església o convent rossellonès. El recull mostra, una vegada més, com la literatura gogística catalana, estesa a tot el nostre domini lingüístic, a més d’ésser un signe de pietat i de fervor, s’erigeix a instrument de conreu i de conservació de la llengua.
Vila, Pep. «Una Col·lecció de Goigs catalans a la Biblioteca Municipal de Rouen». Arxiu de textos catalans antics, [en línia], 2003, p. 655-6,  [Consulta: 13-09-2021].https://raco.cat/index.php/ArxiuTextos/article/view/296851
 [Consulta: 13-09-2021].