14/8/21

Josep M. Llobet i Portella "Goigs segarrencs dedicats a Sant Magí, IV"

                    Cliqueu el text per a una lectura més còmoda