24/8/21

Els GOIGS i les pandèmies en la vall alta de la Tordera, a Monografies del Montseny, 2021, n.36, p.201-212.

Joan Portals Martí, “Dues respostes a les pandèmies a l’entorn de la vall alta de la Tordera”, Monografies del Montseny, 2021, n.36, p. 2o1-212.
Notícia facilitada pel nostre consoci Amadeu Pons.