20/5/21

La categoria literària del llibre UN PLEC DE GOIGS de Sebastià Codina i Padrós, glossada al Full Diocesà del Bisbat de Vic, del proppassat dia 16 de maig, pàgina 7, i en d'altres documents adjunts...

També el Bisbat de Solsona, al seu Full Parroquial del dia 16 d'aquest mes, pàgina 7, editava aquesta mateixa notícia.
A començament d’aquest mes de maig la revista Vacarisses, balcó de Montserrat, n.633, pàgina 18, havia difós una altra bona ressenya de l'antologia poètica Un plec de Goigs del seu director des de fa anys i col·laborador assidu Sebastià Codina, firmada per A.M. Hernández Cardona.