5/5/21

Cobles en alabança del invicte màrtir Sant Napoleó... ara que fa 200 anys de la mort de Napoleó...

Publicades entre 1806 i 1814 segons Enric Prat i Pep Vila, Mil anys de llengua i literatura catalanes al Rosselló, CanetEd. Trabucaire, 2002, p. 350.