11/12/14

Uns goigs manuscrits, dedicats a santa Teresa, descoberts a l'Arxiu dels carmelites descalços de Catalunya i Balears

"El carmelita descalç Antoni del Cor de Santa Teresa (1727-1805), natural de Barcelona, va recollir en un volum (MCEM 1400) els sermons que escrivia i predicava, així com algunes composicions poètiques, de les quals aviat donaré una notícia més extensa en aquest mateix blog. El seu manuscrit inclou tres goigs, redactats en castellà, uns dedicats a santa Paula, uns altres a sant Benet i, en el cas que ens ocupa, uns goigs en alabança de santa Teresa, que presentem aquí..." Extret de l'escrit de Mercè Gras a Castell Interior, del dia 11/12/2014 on pot llegir-se l'article complet i el text dels goigs de santa Teresa.