12/12/14

Els goigs com a motiu del turisme espiritual per comarques gironines

Aquesta publicació té el seu origen en una tesi doctoral de Silvia Aulet, defensada a la Universitat de Girona el 2012, amb el títol de: Competitivitat del turisme religiós en el marc contemporani: els espais sagrats i el turisme. Tant aquest llibre com la tesi es poden consultar obertament en línea. Els goigs apareixen esmentats diverses vegades en mig dels textos.