17/9/14

18 de setembre de 2014, SANT FERRIOL, tribú romà i màrtir.

Aquests goigs corresponen a una capella urbana d’Olot. El barri format pel carrer del mateix nom, també conegut per la Putoia, i uns quants més de propers celebren la seva festa amb l’Àliga Vella, l’Àliga Nova i el Bou (en recordança del correbou que s’hi feia). La part religiosa és una missa vespertina en la diada del sant, seguida del cant dels goigs. A la Garrotxa tenim goigs de Sant Ferriol de:
–Sant Ferriol, santuari de peregrinatge fins a principis del segle XX, del veïnat de Fornells, parròquia de Sant Vicenç de Besalú, municipi de Sant Ferriol. Els goigs més antics són de 1609, segons el peu “Ab Llicencia en Barcelona, en casa Sebastia de Cormellas, al Call, Any M. DC. IX.” L’entrada diu “REcaptaulos la salut/ a la gent que tant vos vol,/ martyr sant de gra virtut/ glorios sant Ferriol.”.
-Sant Ferriol, a la parròquia de Santa Maria de Santa Pau, segons peu d’impremta “OLOT: Imprempta dels Successors de Joan Bonet.-1909.” i l’entrada és “PUIG de tots mals curau Vos,/ al que invocarvos vol:/ Pregáu á Jesús per nos/ gloriós Sant Ferriol.”
Gil Anglada i Llongarriu