18/3/14

Estrena d'uns goigs de sant Josep a Vilafranca del Penedès

Al setmanari El Cargol hi surt una activitat a Vilafranca per a la setmana vinent. El proper dimecres, dia 19, sant Josep, en acabar la missa de les 20 h. s'oferirà a tots els assistents una nova edició dels goigs al sant que recullen una antiga lletra i tonada. Editats pels Gogistes Penedesencs. En finalitzar la missa seran interpretats per un grup de cantaires de la Societat Coral El Penedés.
Noticia rebuda de la Sra. Teresa Quiròs, i d'interès per a tots nosaltres
Estampa gravat de Xavier Moragas que il·lustra uns Goigs a Llaor de Sant Josep editats pels Gogistes Penedesencs. Barcelona: Imp. Univers Gràfic, 2002.