6/3/14

Els nous Goigs als beats màrtirs de Tarragona

Hem rebut els goigs que reproduïm parcialment aquí. La plana correspon a la pàgina tercera dels Goigs en lloança dels beats Manuel, bisbe, i preveres neomàrtirs de l’Arquebisbat de Tarragona. Tarragona: Gogistes Tarragonins, 2014. (Goigs núm. 732). Lletra de Joan Roig i Montserrat, música de Miquel Barberà, i orla i muntatge de Josep M. Virgili. El document inclou la relació dels màrtirs, una completa nota històrica d’Andreu Muñoz Melgar, i un gravat d'Antoni Ollé Pinell.