9/11/13

Nicolau Gironès i Casanova (1930-2013), il·lustrador de goigs de la Garrotxa, homenatjat el dia de la festa de Beget.

Revers de l'edició de 2013, dedicada a mostrar una antología de les il·lustracions de Nicolau Gironès, dels Goigs a lloança de la divina Majestat de Jesucrist que es venera a la parròquia de Sant Cristòfol de Beget, bisbat de Girona. Lletra de Gil Francesc, música de Lluís Solà, dibuix a la ploma de Nicolau Gironès. Beget, 10 de novembre de 2013. L'anvers del full d'aquests goigs es pot veure aquí.