12/4/13

Un estudi sobre els sants metges Cosme i Damià en un món postmodern reprodueix a la portada la mateixa estampa que un goig.

Un estudi de Jacalyn Duffin sobre els sants metges Cosmas and Damian in a Postmodern World, publicat per Oxford University Press, reprodueix a la portada la mateixa estampa que un goig. Es tracta dels Goigs dels gloriosos màrtirs Sant Cosme i Sant Damià. Igualada: Bellapuig-Ysart, [s.a.] Al sumari del llibre es troba una al·lusió a la il·lustració catalana de goigs (Catalan goigs, Barcelona, 1961, p. 156) Sortirà pròximament.