11/11/12

Els goigs de Santa Maria de Cervelló: una dama barcelonina del segle XIII

 “A la santa se la representa en xilografies molt boniques, en l`hàbit de mercedària i portant a la mà una airosa nau, tema que es repeteix en quasi tots els goigs. El que acompanya aquestes ratlles mostra un graciós dibuix de Maria de Cervelló realitzat per Lola Anglada, i fet a Barcelona per la impremta Arolas, sense precisar la data.”
Publicat a Catalunya Cristiana, núm.1729, de l'11 de novembre de 2012, p. 27.
Estampa de Lola Anglada per als Goigs de la gloriosa verge Santa Maria de Cervelló, dita del Socós, que es venera en l'antiga església de Cervelló. Barcelona: Imp. Arolas, [s.a.]