4/11/12

Un estudi sobre La poesia popular al segle XXI, títol d'un treball de Jordi Pedret presentat a la UOC enguany, parla de goigs.

"Aquestes són les composicions més populars i freqüents en la poesiapopular, fins i tot en l'actual; tanmateix, cal fer esment també de les auques, goigs i viaderes.... Els goigs tenen un caire popular, amb estrofes populars però combinades amb una estructura complexa: entrada ABAB o ABBA, estrofes de 6, 7 o 8 versos, refrany dístic, i una tornada final que rima amb l'entrada. I la viadera, finalment, es pot considerar composició paral·lelística “d'un clar origen popular” 
Es pot consultar la tesí completa aquí 
Xilografia dels Goigs de Nostra Senyora del Roser. Barcelona: Hereus dela Viuda Pla, [s.a.]