11/10/12

Conferència sobre Els nostres sants a la Fundació Maurí de La Garriga

La farà Joan Arimany dissabte pròxim a les 7 de la tarda. Com que el tema hagiogràfic involucra goigs des d'una perspectiva devota i popular, necessàriament, serà d'interès per a tots aquells estudiosos que es mouen al voltant d'aspectes religiosos i antropològics. La Fundació Maurí es troba al centre del nucli urbà de La Garriga, i la casa-museu, que es visitarà, acull obres artístiques, objectes ornamentals i una ben documentada biblioteca-arxiu.