19/10/12

Alegria que és Festa Major a Banyoles... es canten els goigs de Sant Martirià

El dissabte, al final de l'ofici solemne que se celebra a l'església de Santa Maria, perquè actualment el monestir no està en condicions, es canten els goigs de Sant Martirià... que solen explicar els trets primordials de la vida del sant, on la tradició i la llegenda destaquen sobre la història. Els Goigs de Sant Martirià també segueixen aquest patró, ja que primer parlen de la vida del sant, naixement, vida monàstica, martiri i mort. Després ens parlen de la seva relació amb Banyoles i de com el seu cos hi va arribar. I per últim, es fa una invocació contra el mal temps.
Extret del bloc de Carme Cornellà del 14 d'octubre de 2012.
Estampa dels Goigs del gloriós Sant Martirià, bisbe i màrtir. Patró de Banyoles i sa comarca. El seu cos sant es venera en l'església del monestir. Banyoles: Imp. Mateu, [s.a.].