18/8/12

Les festes del Sexenni de Morella a Nostra Senyora de Vallivana i els seus goigs

"Per agraïment de lliurar a la ciutat d'una terrible pesta a l'any 1672, el 14 de febrer de 1673 les autoritats civils de la vila, a petició popular, formulen el vot d'agraïment a la Mare de Déu de Vallivana per a fer un solemne novenari de sis en sis anys. Des d'aleshores, el vot només s'ha deixat de complir a la Guerra de Successió i a la del Francès i, si no passa res, se seguirà complint el 2012, el 2018, el 2024.." Així ho canten els seus goigs:
"Davant el cel i la terra,
per això el vot vàrem fer
de pujar-vos a la serra
i honrar-vos amb cor sincer.
I accepteu com rica flor,
la gratitud morellana.
Mireu-nos amb ulls d'amor
Maria de Vallivana"
Programa de les festes del Sexenni
Estampa i estrofa extretes dels Goigs en honor de Nostra Senyora de Vallivana, venerada en propi altar pels Morellans residents a Sabadell...Sabadell: Colònia Morellana-Catalana i Amics dels Goigs de Sabadell, 2002.