23/6/11

Les celebracions dels 125 anys de Puig-agut inclouen una nova edició dels Goigs al Sacratíssim Cor de Jesús

“Continuem amb les celebracions del 125 anys del nostre estimat santuari. Com el passat mes de febrer, el bisbe Romà Casanova estarà una vegada més amb nosaltres, i la comunitat de fidels de Puig-agut, així com la Pabordia, li agraïm molt sincerament la seva presència...també es publicarà una nova edició dels Goigs del Sacratíssim Cor de Jesús que es canten a Puig-agut, i entre els qual es farà una edició numerada pensada per als col•leccionistes...”
El Far de Puig-agut,
portaveu
virtual de la pabordia del santuari, 2011, núm. 91, p.1
Dibuix de Toni Donada extret dels Goigs a llaor del Sacratíssim Cor de Jesús venerat en el santuari de Puig-agut, de la parròquia de Sant Pau, de l'erm de Manlleu. Edició commemorativa del 125è aniversari de la benedicció del Santuari. Manlleu: Pabordia Santuari Puig-agut, 2011.