27/6/11

els goigs nous de Sant Joanet del Riu Sec

"Sant Jaume de Fadrell, Sant Isidre de Sensal, Sant Francesc de la Font, Sant Roc de Canet o Santa María de la Magdalena, ermites estimades de Castelló, tenen una forta tradició de gojos i aquests són cantats el dia de la seua festa. Sant Joanet del Riu Sec, era tant pobret que, ni gojos tenia. Des de hui mateix, l'ermita del Poble Sec, i gràcies al poeta, passa a cantar i contar la història del llogaret. Escrits pel poeta Vicent P. Serra i dins la tradició de la literatura popular, aquest tipus de composició té com a finalitat el donar gràcies al Sant pels bens rebuts a la vegada que sol•licitar la protecció contra els mals". Extret de Drosi del Raval del 24 de juny, 2011.
Estampa extreta dels Goigs a Sant Joanet del Riu Sec. [s.p.i.]