31/10/10

Presentació de Gogistes Valencians i cordial benvinguda per part nostra!

"Com a instrument de consulta i exposició els Gogistes Valencians acabem d'aperturar un blog per a donar visibilitat a les tasques que estem desenrrotllant de forma incipient en l' àmbit dels goigs valencians. Volíem informar-vos perquè creguem que units i ajudant-nos podrem aconseguir millor els nostres objectius. Si voleu visitar-nos la nostra adreça és:
http://gogistesvalencians.blogspot.com/. Recibiu un abraç molt fort"