25/10/10

Les processons per fer ploure i els goigs

"Les processons per fer ploure
A les processos que s´organitzaven a un sant o a una Mare de Déu que dugués la pluja, els participants solien anar descalços...Hi havia processons que passejaven relíquies i cossos sants pels camps i, de vegades, fins i tot els submergien dins aigua. En la nostra literatura religiosa popular hi ha nombrosos goigs, dedicats sobretot a la Mare de Déu sota diverses advocacions que es cantaven especialment per demanar la pluja"
diariodemallorca.es 24 d’octubre del 2010

Estampa extreta dels Goigs en llahor de la Santíssima Verge Maria...Patrona de poble de Matamala, bisbat de Vich. [s.l.] Ed. Sala, 1944.