10/8/10

Festes i goigs de Sant Magí a Cervera

“La festa de Sant Magí és un esdeveniment que reuneix tota la gent de Cervera al voltant d'un barri. Aquesta festa consisteix en el repartiment de l'aigua miraculosa del Santuari de Sant Magí de la Brufaganya, província de Tarragona (lloc del martiri del Sant) amb mules i cavalls carregats d'argadells guarnits amb boix... s'han conservat uns goigs dedicats a Sant Magí impresos a la Impremta de la Universitat de Cervera el 1768”
Festa de Sant Magí, programa d'actes 2010.
Estampa extreta dels Goigs en alabança del gloriós Màrtir Sant Magí que's venera en sa propia capella de la ciutat de Cervera.
Audició dels Goigs de Sant Magí, gentilesa de l'Associació Amics de Sant Magí de Cervera.