11/5/23

La festa de Sant Ponç a Barcelona descrita per Maria Aurèlia Capmany en aquest text...

Festa de Sant Ponç (fragment)
Ara bé, com i quan va ésser traslladada la fira en el lloc que després va instal·lar-se i encara ho es avui? La primera notícia documental que ens ho explica és de l'any 1817, la qual posa de manifest que a l'església de l'Hospital de la Santa Creu és celebrada la festa dedicada a Sant Ponç; màrtir i que a les set del matí beneeixen les herbes per a consol dels devots d'aquest Sant. A les deu, solemne ofici cantat pels expòsits de la Santa Casa i a dos quarts de sis de la tarda el res del Rosari, els misteris del qual són explicats i seguits d'una plàtica a honor del Sant pel P. Fra. Antón Belilloveres, mestre d'estudiants del seu convent de Sant Francesc d'Assís i Vicari dels infants de l'Hospital, i acabava la funció amb el cant dels goigs dedicats a Sant Ponç que cantaven els esmentats expòsits:
"Entre els turments que us feren,
en què inics se mostraren,
xinxes inmundes prengueren
i amb lo caldo us los donaren."

* * * "Tota herba que és beneïda...