14/4/23

Pep Vila Medinyà, ELS GOIGS. Girona: Diputació de Girona, 2023. 96 p. ‘Quaderns de la Revista de Girona, n. 227; Sèrie Guies, n.97’.

“Malgrat la progressiva secularització de la societat, els goigs, nascuts dels himnes de l’Església, continuen sent objecte d’estudi, de devoció i de col·leccionisme. 
La seva lectura ens fa entrar en un món que hem rebut per tradició i que ens acosta, a un espai sobrenatural poblat de verges, sants i màrtirs tradicionals. Són textos que, a més d’un interès religiós, tenen un valor etnopoètic, antropològic i toponímic, encara poc explorat i explotat.” (extret de la contracoberta) IMPRESCINDIBLE!