24/3/23

L'Assemblea General dels Amics dels Goigs comença un nou 'centenari', notícia testimoni.

"Ahir vam tenir l'Assemblea General dels Amics dels Goigs. Vàrem aprovar l'acta de l'assemblea anterior i vam presentar la memòria i l'informe de tresoreria de l'any 2022, també la previsió cara aquest any 2023. Finalment, al torn obert de paraules, vàrem poder intercanviar opinions, amb propostes i reflexions molt interessants, de cara aquest segon centenari que acabem d'encetar. 
Gràcies a tots, tant els que vàreu poder venir, com els que no"