9/10/22

A la Sagrada Família sessió acadèmica dels Amics dels Goigs

Desenvolupament de la sessió acadèmica dels Amics dels Goigs a la Sagrada Família de Barcelona, dissabte 8 d’octubre de 2022.

-Benvinguda del Sr. Lluís Santasusagna, i repartiment dels fulls dels goigs a tots els assistents.

-Salutació de Mn. Sebastià Codina, autor dels versos dels goigs,  llegida pel secretari Sr. Antoni Sànchez-Cuxart,  davant la impossibilitat d’assistir personalment.

-Presentació dels goigs per la Sra. Nora Vela

-Lectura recitativa del text dels goigs per la Sra. Isabel Lozano, i participació dels presents en el recitatiu de cada contra de les estrofes.

-Parlament del rector Mn. Josep M. Turull, autor de la nota històrica dels goigs, acompanyat de múltiples visualitzacions oportunes.

-Salutació i intervenció literària de l’antic rector Mn. Lluís Bonet, que tantes vegades ens havia acollit en altres ocasions.

-Comiat de Mn. Turull a tots els assistents tot donant la veu als participants i regraciaments mutus.

(A continuació va visitar-se el temple i va acabar la jornada amb un àpat de germanor)