30/11/21

Recordatori sobre l'origen dels goigs... publicat per la Biblioteca de Catalunya.

El primer text conegut en català en què es fa servir el terme goig com a tal és la "Ballada dels gotxs de Nostre Dona en vulgar cathalan a ball redó", inclós al Llibre Vermell de Montserrat (segle XIV). Tot i això, al Ms. 486 que es conserva a la Biblioteca de Catalunya, es pot veure un text manuscrit amb títol "Flor de lir e de gog e de legranssa" que es considera anterior al text del Llibre Vermell.

Desclot, Bernat. [Crònica] [Manuscrit]. [entre 1300 i 1350], f. 110r.TOP: Ms. 486, fragment