4/7/21

El número 7 de RELIQUIAE SANCTORUM in CATALONIA (juliol/agost 2021), dirigida per Joan Arimany i dedicada als 'portadors de relíquies' és a l'abast de tothom...

La revista digital Reliquae Sanctorum in Catalonia, (n. 7, juliol/agost 2021) amb 52 pàgines i especial referència a temes vinculats a Mataró, La Garrotxa, Mallorca i Vic, és a l'abast de qui vulgui consultar-la. Us voleu subscriure? La rebreu gratuïtament.
El tema dels GOIGS és present en diverses ocasions: extensament quan se n'al·ludeixen a través textos i també de xilografies dels casos comentats. Cliqueu la portada per accedir a tota la informació en subscripció de franc.